Auteur

Rick van der Heide is de auteur van de artikelen die op deze site staan. Rick stelt zich hieronder voor.

Rick is hoger veiligheidskundige, (team)coach. In zijn werk als veiligheidskundige ontdekte hij dat de sleutel naar veilig gedrag in jezelf zit en niet in het vergaren van
meer kennis. Hij volgde een coachopleiding en wil zijn kennis en ervaring met andere veiligheidskundigen delen.

Rick is de bedenker en de stichter van de opleiding tot de veiligheidscoach die sinds 2018 wordt gegeven. Uit eigen werkervaring weet hij dat veiligheidskundigen op zoek zijn naar beïnvloeding van gedrag op de werkvloer en dat kunnen ze niet altijd meer bereiken door adviesvaardigheden. Wil je het gedrag van een ander beïnvloeden dan zul je eerst naar je eigen gedrag moeten kijken. in het huidige aanbod van opleidingen voor veiligheidskundigen in de Benelux is 100% coachingsvaardigheden niet aanwezig.

“Ik heb een coach ontmoet op mijn pad die mij liet inzien waardoor ik vastliep in mijn lessen. Dat ik in situaties terechtkwam die ik niet begreep. Ik wilde weten wat mijn aandeel daarin was. Willen, voelen en denken zaten niet op één lijn. Verwachtingen dien je vanaf dag 1 goed uit te spreken naar je klanten. Door eigen schade en schande ben ik nu wijs geworden. De coach stelde mooie vragen waardoor mij een spiegel werd voorgehouden en zo kwamen we er samen achter waar het probleem lag; ik ging aan mijzelf voorbij en heb nu grenzen leren stellen. Als je dat niet doet dan los je andermans problemen op, terwijl die ander juist zelf het probleem dient op te lossen.

Ik heb geleerd om de verantwoording terug te geven aan de ander tot wie die verantwoording behoort. De ander, ongeacht de plek in de organisatie, laten voelen bij wie en waar de verantwoording ligt. Het eigen rugzakje leeg houden waardoor er beweging en daardoor verbetering mogelijk is.”

Rick is betrouwbaar, eerlijk, oprecht geïnteresseerd in en betrokken bij de ander. Een rasechte vakman, serieus, bekwaam, geduldig en een open en prettige docent/adviseur die de vertaalslag van theorie naar de praktijk kan maken. Rick durft zich als trainer/coach kwetsbaar op te stellen en zorgt daardoor voor herkenning.
Het toekomstbeeld van de veiligheidskundige is zowel een coach als een adviseur die tussen deze vaardigheden continu switcht. Rick’s droom en streven is dat de veiligheidscoach-opleiding onlosmakelijk onderdeel is/wordt van de HVK en MVK opleidingen in Nederland. En dat het voor werkgevers duidelijk is welk type veiligheidscoach zij nodig hebben om bepaalde doelen te behalen op het gebied van houding en gedrag,