Individuele Coaching

Als veiligheidskundige doe je je werk meestal heel zelfstandig. Je adviseert, voert RI&E’s uit, organiseert toolboxen. Daarnaast overleg je met medewerkers, leidinggevenden en directieleden. Hierdoor bouw je vele kortstondige en lange relaties op die je vervolgens onderhoudt.

In al deze contacten kom je in aanraking met reacties en gedrag van anderen. Je wordt erdoor geraakt in de zin van ‘het doet iets met mij en wat kan ik daarvan leren?’ Stel dat je naar aanleiding hiervan:

  • wilt werken aan je overtuigingskracht
  • minder als politieagent wilt optreden
  • merkt dat je je niet zelfverzekerd genoeg voelt in 1-op-1 gesprekken met leidinggevenden of voor een groep cursisten
  • graag kritiek van anderen beter wilt leren begrijpen (c.q. verdragen) en je wil leren hoe je je meer in de ander in kunt leven
  • je realiseert dat er onvoldoende balans is tussen je werk en je privéleven en dat je meer motivatie/voldoening uit je werk wil halen door bijvoorbeeld prioriteiten te stellen.
  • geen verbinding meer met het managementteam, of andere leidinggevenden ervaart.

“Het is waanzin om steeds hetzelfde te doen en toch een ander resultaat te verwachten”

Albert Einstein

Coaching

Coaching betekent niet dat iemand precies gaat vertellen hoe je het aan moet pakken. Een coach geeft geen les. Een coach is geen psycholoog die diep gaat graven in je opvoeding en jeugd. En een coach is geen adviseur.

Een coach helpt de coachee om zelf te ontdekken waarom bepaalde doelen niet behaald worden. Een coach heeft het rotsvaste vertrouwen dat het behalen van de gewenste persoonlijke doelen mogelijk is. En een coach heeft de vaardigheid om de coachee dit vertrouwen ook te geven.

Een coachtraject verloopt niet volgens een vooraf vastgesteld programma maar gaat om het behalen van persoonlijke doelen.

Doel
Het doel van individuele coaching is het centraal stellen van de persoonlijke leerdoelen van de coachee. De coachee heeft volledig eigenaarschap over het leerproces en de coach begeleidt dit leerproces. Het doel van de coachsessies wordt telkens door de coachee zelf vastgesteld en geëvalueerd.

“Wees nieuwsgierig naar het positieve achter onveilig gedrag, daar ligt de oplossing”
Rick van der Heide

Het traject
De volgende stappen worden doorlopen tijdens de individuele coaching. 

1. Intake
2. Coachesessies

Intake:
Tijdens de intake wordt samen met de coach besproken voor welke aspecten jij het coachingstraject wilt aangaan. Hierbij worden de huidige situatie, het te leren gedrag en de gewenste situatie vastgelegd in een zogenaamde coach agenda. Dit is een (persoonlijke) bijlage van de offerte en is een document met afspraken tussen de coach en coachee.

In de offerte wordt een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid coachsessies om uit te komen op de gewenste situatie.

Tijdens de Coachsessies ga je door de volgende 3 fases:

Fase 1 – Herkennen en erkennen: In welke situatie bevind jij je? Welke overtuigingen spelen daarin een rol? Welke gedragspatronen zorgen ervoor dat je in de huidige situatie blijft.
Fase 2 – Onderzoeken en ontwikkelen In deze fase ga je stapsgewijs leren welke gedragingen, vaardigheden en overtuigingen je kunt inzetten om de gewenste situatie zoals omschreven in je coach agenda te creëren. Je ontdekt hoe jij jezelf tegenhoudt om de gewenste situatie te creëren en je krijgt handvatten mee om dit gedragspatroon te doorbreken.
Fase 3 – Borging: Om niet terug te vallen in oude gedragspatronen is borging van de nieuw aangeleerde gedragingen, vaardigheden en overtuigingen belangrijk. In deze laatste fase van het coachtraject krijg je handvatten om te blijven bewegen van de huidige naar de gewenste situatie.

thumbnail_IMG_1889

 

“Een veiligheidskundige die contact maakt biedt toegang tot meer veiligheid”

Rick van der Heide

Voor Wie:
Individuele coaching is mogelijk voor:
– Veiligheidskundigen
– Arboprofessionals
– Leidinggevende
– Managers
– Directielid

Investering
Intakegesprek is gratis.
De investering van een gemiddeld coachtraject van 5 coachsessies is vanaf € 1.249,00. Vraag naar de voorwaarden door contact op te nemen 06-82886665 of info@connect4moresafety.com

duim omhoog

Voor wie

Wij werken voor allerlei veiligheidskundigen en arbo-professionals. Eigenlijk voor iedereen die een uitdaging heeft tijdens het implementeren van arbeidsveiligheid 

Trainingen

Diverse trainingen en coaching op maat voor arbo-professionals

Ondersteuning

Ondersteuning van de arbo-professional op de werkvloer om de muur te doorbreken

Coaching

Inzet van een professionele coach via Connect4MoreSafety