Ondersteuning door een Veiligheidscoach

Nederland zijn veel veiligheidskundigen aan het werk. Deze kunnen heel goed beleidsstukken schrijven, risico inventarisaties en taakrisicoanalyses maken, overtuigende presentaties en toolboxen geven (veelal zonder interactie/dialoog). Maar in al deze bezigheden worden de gedragscomponenten vaak overgeslagen of vermeden. 

Een Veiligheidscoach kan de juiste ondersteuning bieden om deze gedragscomponenten zichtbaar te krijgen én aan te pakken. Zoals: 

– Oordeelloos Aanspreken op onveilig gedrag
– De dialoog aan gaan over onveilig gedrag
– Een actieve en interactieve toolbox verzorgen
– De verantwoordelijkheid neerleggen waar die hoort 
– Geleerde van ongevallen te borgen
– Gedrags audits uitvoeren
– RI&E Houding en Gedrag uitvoeren

Dat is zomaar een greep uit de struikelblokken die veiligheidskundigen omzeilen. Grofweg samen te vatten als ‘zichtbaar onveilig gedrag bepalen’.

“Het is waanzin om steeds hetzelfde te doen en toch een ander resultaat te verwachten”

Albert Einstein
aanspreken kl formaat

 

Een veiligheidscoach van Connect4MoreSafety kan zichtbaar maken welke onzichtbare cultuuraspecten maken dat er zich nog steeds onveilige situaties voordoen. Hij kan helpen om meer inzicht te krijgen in de cultuuraspecten die het onveilige gedrag in stand houden. 

Belemmeringen
Veel gehoorde uitspraken bij onveilig gedrag zijn: ‘Ja maar hij kan wel heel snel werken’ of ‘het is Pieter en die is nou eenmaal zo’. Hierbij wordt het gedrag dus wel benoemd als risico, maar worden ook direct bezwaren (belemmeringen) aangedragen om er iets aan te doen. Hier kan een Veiligheidscoach verandering in aanbrengen. 

“Wees nieuwsgierig naar het positieve achter onveilig gedrag, daar ligt de oplossing”
Rick van der Heide

Wij maken van de advizeur een echte veiligheidscoach. Dat doen we door de impact van de veiligheidskundige te vergroten met vernieuwde vaardigheden. Zo ben je in staat om culturen te doorbreken, overtuigingen om te buigen en medewerkers aan te spreken op een opbouwende manier. Straks ben jij de veiligheidscoach die zowel individuen als teams beter kan motiveren om veilig te werken.

Zo achterhaal je bijvoorbeeld welke belemmeringen of statusgerelateerde overwegingen er spelen. Jij maakt het mogelijk om het onderling contact met de werkvloer te verbeteren waardoor deze obstakels herkend worden. Samen met de medewerkers ruim je deze uit de weg en pas je onbelemmerd de maatregelen toe.

 

“Een veiligheidskundige die contact maakt biedt toegang tot meer veiligheid”

Rick van der Heide

Voor wie

Het ondersteunen van een organisatie door een veiligheidscoach is vooral belangrijk wanneer gedrag en houding zich herhalen. Dan helpt een veiligheidskundig advies niet meer, maar een veiligheidscoach weet dit wel bespreekbaar en te veranderen.  

Trainingen

Diverse trainingen en coaching op maat voor arbo-professionals

Ondersteuning

Ondersteuning van de arbo-professional op de werkvloer om de muur te doorbreken

Coaching

Inzet van een professionele coach via Connect4MoreSafety