Ongevallenonderzoek

Veiligheidskundigen kunnen heel goed ongevallen onderzoeken, daar worden ze immers voor opgeleid. Traditioneel veiligheidskundig onderzoek naar ongevallen is te verdelen in vier fasen:
1.Feitenonderzoek (interviews, foto’s, administratie checken, etc)
2.Feitenanalyse (via beproefde methodes zoals tripod B, feitenboom, etc)
3.Conclusies
4.Aanbevelingen

Het resultaat van een dergelijk onderzoek slaat in het merendeel van de gevallen het ‘gedrag’ wat aan het ongeval ten grondslag ligt over. Niet zo verwonderlijk, want daarvoor is alleen in de interviews ruimte. De conclusies en aanbevelingen die op basis van dergelijk onderzoek gedaan worden richten zich dus ook op symptoombestrijding. Dat kan beter!

 

Stop het gedrag waarmee niet geleerd wordt van ongevallen

“Mensen veranderen eerder hun houding en gedrag door de redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd,
dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd”
Blaise Pascal

javier-trueba-vFJNeWJAA2g-unsplash

Verbeterplan
Connect4MoreSafety kan helpen door te focussen op de oorzaken in plaats van op de symptomen. Om te beginnen door twee belangrijke stappen aan het traditionele ongevallenonderzoek toe te voegen, namelijk:
1. Feedback geven op (concept) ongevalsrapport
2. Borgen dat er echt geleerd wordt van een dergelijk ongeval
Door deze twee stappen toe te voegen leidt het ongevallen-onderzoek ook tot een daadwerkelijk uitvoerbaar verbeterplan. Een plan met ruimte om te leren van de situatie en maatregelen te treffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

“Wees nieuwsgierig naar het positieve achter onveilig gedrag, daar ligt de oplossing”
Rick van der Heide

Cultuur en Gedrag
Connect4MoreSafety kan ook ondersteuning bieden in het analyseren van de cultuur rondom het ongeval (zie ook RI&E Houding en Gedrag). Deze analyse brengt het volgende in kaart:

de onderlinge invloeden die op de achtergrond (veelal onbewust) spelen, verschillende oorzaken van gedrag (zowel bewust als onbewust), belemmeringen m.b.t. gedragsverandering, duidelijk formuleren wat dat gewenste gedrag precies behelst.

Met een degelijk ongevallenonderzoek en een RI&E Houding en Gedrag is de basis aanwezig om de veiligheidscultuur ook echt te verbeteren en dat echt geleerd wordt van een ongevalsonderzoek. 

 

“Een veiligheidskundige die contact maakt biedt toegang tot meer veiligheid”

Rick van der Heide

Investering

De investering hangt sterk af van de specifieke vraag en verwachtingen. De minimale investering die nodig is 2 werkdagen á € 1.600,00. 
Hiervoor wordt het volgende uitgevoerd / levert het op:

– Feedback op ongevallenrapport
– Analyse van factoren die maken dat er niet geleerd wordt van het ongevallen onderzoek
– Interventie plan zodat wèl geleerd wordt van een ongeval

Trainingen

Diverse trainingen en coaching op maat voor arbo-professionals

Ondersteuning

Ondersteuning van de arbo-professional op de werkvloer om de muur te doorbreken

Coaching

Inzet van een professionele coach via Connect4MoreSafety