RI&E Houding en Gedrag

Hoe meet je de risico’s die gedrag met zich meebrengen? En kun je die benoemen zodat je eventuele negatieve gevolgen kunt bijsturen? Aan welke knoppen moet je draaien om de tandwielen vlekkeloos te laten lopen?

 

Het grote geheel
Vaak wordt primair ‘de werkvloer’ bekeken als het gaat om gedrag. Maar gedrag beperkt zich natuurlijk niet tot één groep binnen een organisatie. Elk mens ‘gedraagt’ zich en heeft daarmee dus invloed op anderen, ook binnen organisaties.
Het is dus van belang te kijken waar onveilig gedrag vandaan komt. Wordt dat ingegeven door degene die de onveilige handeling uitvoert op de werkvloer of is het een gevolg van invloeden van anderen? En zo ja, van welke?

“Het is waanzin om steeds hetzelfde te doen en toch een ander resultaat te verwachten”

Albert Einstein
Training 2

Belemmeringen
Veel gehoorde uitspraken bij onveilig gedrag zijn: ‘Ja maar hij kan wel heel snel werken’ of ‘het is Pieter en die is nou eenmaal zo’. Hierbij wordt het gedrag dus wel benoemd als risico, maar worden ook direct bezwaren (belemmeringen) aangedragen om er iets aan te doen.

Overgaan tot actie
Om deze (herkenbare?) situaties te veranderen, is een RI&E Houding en Gedrag een uitgelezen middel. Dit biedt je de mogelijkheid het volgende in kaart te brengen:
de onderlinge invloeden die op de achtergrond (veelal onbewust) spelen,
verschillende oorzaken van gedrag (zowel bewust als onbewust),
belemmeringen m.b.t. gedragsverandering,
duidelijk formuleren wat dat ongewenste gedrag precies behelst.
Interventieplan om van huidige naar het gewenste gedrag te komen.

Op basis hiervan kunnen vervolgstappen gezet worden.

“Wees nieuwsgierig naar het positieve achter onveilig gedrag, daar ligt de oplossing”
Rick van der Heide

Investering

Een RI&E Houding en Gedrag wordt aangeboden vanaf € 1.600,00.
(Neem contact met ons op om de scope te bespreken. En vraag naar de voorwaarden voor deze investering)

Hiervoor wordt het volgende uitgevoerd / levert het op:
– Analyse van factoren die maken dat het onveilige gedrag nog in stand wordt gehouden
– Interventie plan zodat waarmee men van de huidige naar de gewenste situatie kan komen
– Vraag naar de voorwaarden en of leg uw uitdaging voor aan onze Veiligheidscoach:

Trainingen

Diverse trainingen en coaching op maat voor arbo-professionals

Ondersteuning

Ondersteuning van de arbo-professional op de werkvloer om de muur te doorbreken

Coaching

Inzet van een professionele coach via Connect4MoreSafety